سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی

سوالات متداول
1- سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی چگونه سامانه ای می باشد؟ سازمان نظام پزشکی کشور به منظور ارائه خدمات در خصوص اطلاع از وضعیت اعتبار مدارک پزشکی این سامانه را راه اندازی کرده است. افراد می توانند با استفاده از این سامانه در خصوص پزشکان، دندان پزشکان و ... اطلاعات لازم را به دست بیاورند که در متن نیز به جزئیات این بخش پرداخته شده است.
2- نحوه ورود به سامانه جستجوی پزشک به چه صورتی می باشد؟ برای وارد شدن به سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی می بایست به آدرس اینترنتی این مجموعه membersearch.irimc.org مراجعه کرده و از امکانات آن استفاده کنند.
3- برای استفاده از امکانات سامانه جستجوی پزشک به چه اطلاعاتی نیاز است؟ سامانه جستجوی پزشک به شکلی طراحی شده است که حتی با وارد کردن یک نام خانوادگی از پزشک مد نظر می توان به اطلاعات پزشکی وی دسترسی پیدا کرد که در متن به جزئیات این موضوع پرداخته شده است.

برای مشاوره سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی

برای مشاوره سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

.. 1401/11/24
سلام با وارد کردن نام پزشک در سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی می تونم به اطلاعات پزشکیش دسترسی پیدا کنم؟
پاسخ مشاور: سلام بله.
بدون نام 1401/11/24
نشانی سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی چیست
پاسخ مشاور: سلام سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی به نشانی membersearch.irimc.org می باشد.