سامانه یکپارچه رشد و تربیت سیرت sirat.csdeo.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه یکپارچه رشد و تربیت سیرت چیست؟ ✔️ سامانه یکپارچه رشد و تربیت سیرت به نشانی sirat.csdeo.ir یک سایت اینترنتی ارائه شده توسط آموزش و پرورش بوده که جهت ثبت نام طرح سنجش سلامت ارائه شده است. جزئیات بیشتر در متن مقاله  قرار دارد.
2- ✔️ نحوه ورود به سامانه سیرت چگونه است؟ ✔️ ورود به سامانه سیرت بدین صورت بوده که والدین با انتخاب تابعیت از درگاه دولت، مطابق راهنمای موجود در متن مقاله به این سایت وارد می شوند.
3- ✔️ نحوه افزودن فرزند در سامانه سیرت چگونه می باشد؟ ✔️ نحوه افزودن فرزند در سامانه سیرت بدین صورت بوده که کاربر در پنل مدیریتی به انتخاب گزینه افزودن فرزند پرداخته و با ورود شماره ملی و شماره سریال شناسنامه دانش آموز در فرم افزودن فرزند به انجام این کار می پردازد که در متن مقاله ذکر شده است.

برای مشاوره سامانه یکپارچه رشد و تربیت سیرت

برای مشاوره سامانه یکپارچه رشد و تربیت سیرت

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران