صورتحساب صندوق ذخیره فرهنگیان

سوالات متداول
1- ✔️ صورتحساب صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟ ✔️ در صورتحساب صندوق ذخیره فرهنگیان، سهم ارزش مالکانه اعضا به صورت درصد محاسبه و در قالب امتیاز نشان داده می شود. توضیحات تکمیلی در مقاله داده شده است.
2- ✔️ برای مشاهده صورتحساب اعضا صندوق ذخیره فرهنگیان به کجا باید مراجعه کرد؟ ✔️ به منظور مشاهده صورتحساب اعضا صندوق ذخیره فرهنگیان بایستی وارد سامانه www.szf.ir شد. راهنمای تصویری انجام این کار در مقاله قابل دریافت می باشد.
3- ✔️ برای اعلام موجودی صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته چه باید کرد؟ ✔️ برای اعلام موجودی صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته لازم است تا اعضا وارد سایت موسسه مربوطه شوند. برای آشنایی با مراحل آن به مقاله مراجعه شود.

برای مشاوره مشاهده صورتحساب صندوق ذخیره فرهنگیان

برای مشاوره مشاهده صورتحساب صندوق ذخیره فرهنگیان

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

بدون نام 1402/03/27
خیلی خوب ارسال پاسخ
علیرضا 1402/03/20
برای مشاهده صورتحساب صندوق ذخیره فرهنگیان باید چه مراحلی رو برم؟
پاسخ مشاور: سلام. برای مشاهده صورتحساب آدرس سامانه www.szf.ir رو وارد کنید و برای اطلاع از مراحلش به بخش مشاهده صورتحساب صندوق ذخیره در متن مقاله مراجعه کنید.
محمد 1402/03/20
صورتحساب صندوق ذخیره فرهنگیان چیه؟
پاسخ مشاور: سلام. فرهنگیان شاغل و بازنشسته می تونن از این طریق صورتحساب از ریز واریزی های صورت حساب و ارزش مالکانه خود مطلع شوند.
بدون نام 1402/03/18
برای مشاهده صورتحساب اعضا صندوق ذخیره فرهنگیان به کجا برم
پاسخ مشاور: سلام به منظور مشاهده صورتحساب اعضا صندوق ذخیره فرهنگیان بایستی وارد سامانه www.szf.ir شد.
محمدی 1402/03/13
سلام برای اعلام موجودی صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته باید چکار کنم؟
پاسخ مشاور: سلام برای اعلام موجودی صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته لازم است تا اعضا وارد سایت موسسه مربوطه شوند و برای آشنایی با مراحل آن به متن مقاله مراجعه کنید.
بدون نام 1402/03/13
نشانی سامانه صورتحساب صندوق ذخیره فرهنگیان چیست
پاسخ مشاور: سلام نشانی سامانه صورت حساب صندوق ذخیره فرهنگیان szf.ir می باشد.