لیست خودروهای سامانه یکپارچه خودرو

سوالات متداول
1- ✔️ در هر مرحله طرح یکپارچه خودرو ماشین های چه شرکت های خودروسازی عرضه شده است؟ ✔️ در هر مرحله طرح یکپارچه خودرو ماشین های شرکت های خودروسازی سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و فردا موتورز و یا ایران خودرو عرضه می شود. جزئیات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ شرکت کنندگان در طرح یکپارچه خود در مراحل مختلف چگونه خودرو مد نظر خود را انتخاب می کنند؟ ✔️ شرکت کنندگان در طرح یکپارچه خود در مراحل مختلف با توجه به فهرست ماشین های عرضه شده در هر مرحله اولویت های خود را انتخاب کرده که فهرست خودرو ها در هر دوره به صورت جدول در متن مقاله درج شده است.
3- ✔️ راه اطلاع از میزان قیمت ماشین های طرح یکپارچه خودرو چیست؟ ✔️ راه اطلاع از میزان قیمت ماشین های طرح یکپارچه مراجعه شرکت کننده به سامانه یکپارچه خودرو به نشانی esalecar.ir می باشد. همچنین میزان قیمت گذاری متناسب با قیمت کارخانه هر خودرو می باشد. توضیحات بیشتر در متن مقاله ذکر شده است.

برای مشاوره لیست خودروهای سامانه یکپارچه خودرو

برای مشاوره لیست خودروهای سامانه یکپارچه خودرو

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

رستمی 1402/06/11
آیاامکان تغییرخودروسازدرسامانه دوم یکپارچه مثلاازکرمان موتور به ایران خودرووجوددارد.
پاسخ مشاور: سلام. برای تغییر خودرو فقط مجاز به انتخاب از لیست خودروهای ارائه شده هستید.
بدون نام 1402/05/04
عالی ارسال پاسخ
محمدعلی 1402/04/29
قیمت ماشین های طرح یکپارچه خودرو چقدره
پاسخ مشاور: سلام راه اطلاع از میزان قیمت ماشین های طرح یکپارچه مراجعه شرکت کننده به سامانه یکپارچه خودرو به نشانی esalecar.ir می باشد.
بدون نام 1402/04/29
در هر مرحله طرح یکپارچه خودرو ماشین های چه شرکت هایی عرضه شده؟
پاسخ مشاور: سلام در هر مرحله طرح یکپارچه خودرو ماشین های شرکت های خودروسازی سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و فردا موتورز و یا ایران خودرو عرضه می شود.