فیش حقوقی بازنشستگان

سوالات متداول
1- ✔️ فیش حقوقی بازنشستگان از چه سامانه ای قابل دریافت است؟ ✔️ فیش حقوقی بازنشستگان بسته به صندوق بازنشستگی متقاضی (فرهنگی، بانک، کشوری، تامین اجتماعی و...)، از سامانه های مختلفی قابل دریافت است. توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ نحوه دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی به چه صورت است؟ ✔️ بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت فیش حقوقی خود باید به سامانه tamin.ir مراجعه کرده بر روی گزینه «فیش حقوقی مستمری بگیران» کلیک کنند. توضیحات کامل تر در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ بازنشستگان صنعت نفت برای دریافت فیش حقوقی خود چه باید کنند؟ ✔️ بازنشستگان وزارت نفت نیز با مراجعه به سامانه sama.oipf.ir و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز می توانند به دریافت فیش حقوقی خود بپردازند. توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره فیش حقوقی بازنشستگان

برای مشاوره فیش حقوقی بازنشستگان

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

جعفری 1402/05/25
سلام فیش حقوقی بازنشستگان از چه سامانه ای قابل دریافت است؟
پاسخ مشاور: سلام فیش حقوقی بازنشستگان بسته به صندوق بازنشستگی متقاضی فرهنگی، بانک، کشوری، تامین اجتماعی و... از سامانه های مختلفی قابل دریافت است.
عماد 1402/05/07
نحوه دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی رو بگید
پاسخ مشاور: سلام بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت فیش حقوقی خود باید به سامانه tamin.ir مراجعه کرده بر روی گزینه «فیش حقوقی مستمری بگیران» کلیک کنند.
بدون نام 1402/05/07
بازنشستگان صنعت نفت برای دریافت فیش حقوقی خود باید چیکار کنن
پاسخ مشاور: سلام بازنشستگان وزارت نفت نیز با مراجعه به سامانه sama.oipf.ir و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز می توانند به دریافت فیش حقوقی خود بپردازند.