سامانه هوشمند تحقیقات الکترونیک eers.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه هوشمند تحقیقات الکترونیک چیست؟ ✔️سامانه هوشمند تحقیقات الکترونیک eers.ir جهت رفع مسدود سازی حساب بانکی و ثبت مطالبه از شرکت رضایت خودرو اعلام شده است که توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ نحوه رفع مسدودی حساب از سامانه هوشمند تحقیقات الکترونیک به چه صورت است؟ ✔️ داوطلبان باید به آدرس eers.ir مراجعه کنند و با وارد کردن کد ملی و شماره همراه خود مراحل مربوط به رفع مسدودی را انجام دهند. توضیحات بیشتر در متن مقاله قرار گرفته است.
3- ✔️ نحوه ثبت مطالبه از شرکت رضایت خودرو طراوت نوین از سایت eers.ir چگونه است؟ ✔️ مراحل ثبت مطالبه از شرکت رضایت خودرو طراوت نوین از سایت eers.ir در متن مقاله قرار گرفته است.

برای مشاوره ورود و ثبت نام در سامانه هوشمند تحقیقات الکترونیک eers.ir

برای مشاوره ورود و ثبت نام در سامانه هوشمند تحقیقات الکترونیک eers.ir

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

مهدی سلطانپور 1402/06/02
رسیدگی لطفن ارسال پاسخ
مختاری 1402/05/28
به دلیل عدم تعهدات شرکت رضایت خودرو طراوت نوین چطور می تونم شکایت خودم رو پیگیری کنم؟
پاسخ مشاور: لازم است با مراجعه به سامانه هوشمند تحقیقات الکترنیک eers.ir نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به واریز وجه نقد به حساب بانکی شرکت رضایت خودرو طراوت نوین اقدام کنید.
جمشیدی 1402/05/28
حساب بانکی بنده مسدود شده؛ آیا می تونم از طریق سامانه هوشمند تحقیقات الکترونیک جهت رفع مسدودی حساب اقدام کنم؟
پاسخ مشاور: شما ابتدا باید دلیل مسدودی حساب بانکی خود را جویا شده و سپس در صورت مشخص شدن علت مسدودی حساب به دلیل تراکنش های غیرعادی می توانید از طریق سامانه هوشمند تحقیقات الکترونیک پیگیری های لازم را انجام دهید.
رضا 1402/05/28
سلام برای ورود کد ارسال نمیشه ارسال پاسخ