سامانه تبلیغات e-tablighat.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه تبلیغات به چه منظوری راه اندازی شده است؟ ✔️ این سامانه با هدف صدور مجوز الکترونیکی کانون های مختلف تبلیغاتی و مطبوعات طراحی و راه اندازی شده است. برای توضیحات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود. 
2- ✔️ مراحل ثبت نام در سامانه تبلیغات به چه نحوی انجام می شود؟   ✔️ ثبت نام متقاضیان حقیقی و حقوقی از طریق ورود به سایت e-tablighat.ir انجام می شود که راهنمای مراحل آن در متن مقاله ارائه شده است. 
3- ✔️ شرایط ثبت درخواست صدور پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی شامل چه مواردی است؟   ✔️ شرایط مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت شامل تعیین مدیر مسئول از طرف صاحب امتیاز و بارگذاری مدارک شناسایی و سوابق کاری است که توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات سامانه تبلیغات

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات سامانه تبلیغات

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

علی 1402/06/07
سلام آدرس دقیق سامانه تبلیغات رو بگید
پاسخ مشاور: سلام سامانه تبلیغات به نشانی e-tablighat.ir می باشد.
بدون نام 1402/06/07
سامانه تبلیغات چیست
پاسخ مشاور: سلام سامانه تبلیغات با هدف صدور مجوز الکترونیکی کانون های مختلف تبلیغاتی و مطبوعات طراحی و راه اندازی شده است.