سایت روشکا roshka.ir

سوالات متداول
1- ✔️ هدف از ایجاد سایت روشکا چیست ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله گفته شد، هدف از ایجاد سایت روشکا تسهیل در ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان و حتی معلمان و مدرسین می باشد.
2- ✔️ برای ورود به سایت روشکا چه اقدامی لازم است ؟ ✔️ دانش آموزان برای ورود به سایت روشکا باید بعد از وارد کردن اطلاعات لازم بر روی کلمه فراگیر کلیک کنند که راهنمای تصویری نحوه ورود به سایت روشکا در این مقاله گذاشته شده است. 
3- ✔️ آدرس سایت آموزش مجازی روشکا چیست ؟ ✔️ آدرس سایت روشکا roshka.ir می باشد که لینک ورود به سایت در این مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره استفاده از خدمات سایت روشکا

برای مشاوره استفاده از خدمات سایت روشکا

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران