وام خرید تراکتور

سوالات متداول
1- ✔️ نشانی سایت ثبت نام وام خرید تراکتور چیست؟ ✔️ سایت سیتا همواره خدمات مربوط به تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی را ارائه می دهد، به همین دلیل انتظار می رود سایت ثبت نام وام خرید تراکتور cita.maj.ir باشد. جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ شرایط دریافت وام جهاد کشاورزی کدام است؟ ✔️ جهت اخذ وام خرید تراکتور افراد نباید در 7 سال گذشته از جهاد کشاورزی تراکتور دریافت کرده و می بایست تعهد دهند تا 7 سال تراکتور دریافتی را نفروخته و اجاره نمی دهند که توضیحات کامل در مقاله آمده است.
3- ✔️ مدارک ثبت نام وام خرید تراکتور شامل چه مواردی است؟ ✔️ مدارک ثبت نام وام خرید تراکتور شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و سند زمین زراعی می شود که لیست کامل در مقاله آمده است.

برای مشاوره نحوه دریافت وام خرید تراکتور

برای مشاوره نحوه دریافت وام خرید تراکتور

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

حمیدی 1402/09/05
سلام برای ثبت نام وام خرید تراکتور چه مدارکی نیاز هست
پاسخ مشاور: سلام مدارک ثبت نام وام خرید تراکتور شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و سند زمین زراعی می شود که لیست کامل در مقاله آمده است.
بدون نام 1402/08/22
خوب بود ارسال پاسخ
شهاب 1402/08/20
برای ثبت نام وام خرید تراکتور، سند زمین زراعی لازمه؟
پاسخ مشاور: سلام بله.
بدون نام 1402/08/20
سلام برای ثبت نام وام خرید تراکتور به چه سایتی برم؟
پاسخ مشاور: سلام سامانه سیتا به نشانی cita.maj.ir وظیفه ارائه خدمات الکترونیکی تسهیلات مربوط به کشاورزان و دامداران را بر عهده دارد.