سامانه رفاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران bpms.tums.ac.ir

سوالات متداول
1- ✔️ چه افرادی امکان استفاده از سامانه رفاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران را دارند؟ ✔️ کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند نسبت به ثبت نام و استفاده از خدمات این سامانه اقدام نمایند. توضیحات بیشتر در متن مقاله موجود می باشد.
2- ✔️ آیا ثبت نام در سامانه رفاهی دانشگاه علوم پزشکی الزامی است؟ ✔️ به منظور استفاده از خدمات سامانه رفاهی، افراد ابتدا می بایست در سایت مربوطه ثبت نام نموده تا بتوانند به امکانات سامانه دسترسی داشته باشند. توضیحات بیشتر در متن مقاله موجود می باشد.
3- ✔️ امکانات سامانه رفاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران چیست؟ ✔️ از امکانات این سامانه می توان به ارائه وام، بیمه درمانی، بیمه تکمیلی، رزرو اقامتگاه و... اشاره نمود. جهت مطالعه جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

برای مشاوره نحوه ورود به سامانه رفاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برای مشاوره نحوه ورود به سامانه رفاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران