نوبت دهی اینترنتی بیمارستان طرفه تهران tomc.sbmu.ac.ir

سوالات متداول
1- ✔️ نحوه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان طرفه تهران چگونه می باشد؟ ✔️ متقاضیان باید به سایت tomc.sbmu.ac.ir مراجعه نموده و از گزینه نوبت دهی اینترنتی برای دریافت نوبت پزشک مورد نظر خود استفاده کنند. جزئیات آن در متن این مقاله آمده است.
2- ✔️ آیا امکان  مشاهده سوابق اخذ نوبت بیمارستان طرفه وجود دارد؟ ✔️ بله افراد با مراجعه به سایت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان طرفه باید گزینه سوابق اخذ نوبت را انتخاب کنند که در متن این مقاله نحوه مشاهده آن آمده است.
3- ✔️ کنسلی نوبت دهی اینترنتی بیمارستان طرفه چگونه انجام می شود؟ ✔️ همان طور که در متن این مقاله گفته شد، اشخاص با انتخاب گزینه کنسل نوبت دریافتی از سایت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان طرفه قادر به کنسلی نوبت خود می باشند.

برای مشاوره نوبت دهی اینترنتی بیمارستان طرفه تهران

برای مشاوره نوبت دهی اینترنتی بیمارستان طرفه تهران

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران