سامانه ایلرن دانشگاه تهران elearn4.ut.ac.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه ایلرن دانشگاه تهران به چه منظوری طراحی شده است؟ ✔️ سامانه ایلرن در زمان همه گیری ویروس کرونا به منظور ارائه آموزش مجازی به دانشجویان تاسیس شده است که توضیحات بیشتر درباره این موضوع در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
2- ✔️ ورود به سامانه ایلرن دانشگاه تهران به چه صورت است؟ ✔️ برای ورود به این سامانه کاربران باید از نام کاربری و رمز دانشجویی که دانشگاه در اختیار آن ها قرار می دهد استفاده کنند که توضیحات بیشتر درباره این مسئله در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ کلاس ها در سامانه ایلرن به چه صورت برگزار می شود؟ ✔️ کلاس ها در این سامانه به دو صورت افلاین و انلاین برگزار می شود که توضیحات بیشتر درباره این موضوع در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

برای مشاوره ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

برای مشاوره ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران