تارنمای پنجره واحد محیط های آزمون ایران تما irantama.mefa.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سایت ایران تما چیست؟ ✔️ سایت ایران تما تارنمای پنجره واحد محیط های ازمون بوده که در راستای ارائه قابلیت درخواست و کسب مجوز به کسب و کارهای نوآورانه مجازی راه اندازی شده، جزئیات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ نحوه ورود به پورتال پنجره واحد میحط های آزمون چگونه می باشد؟ ✔️ نحوه ورود به پورتال پنجره واحد محیط های آزمون بدین صورت بوده که کاربر با درج کد ملی، رمز عبور و کد امنیتی بر روی دریافت کد یکبار مصرف ضربه زده و مطابق موراد گفته شده در متن مقاله با ثبت این کد مراحل ورود را تکمیل می کند.
3- ✔️ امکانات سایت اریان تما کدام است؟ ✔️ از امکانات سایت ایران تما irantama.mefa.ir می توان به ثبت درخواست مجوز برای فعالیت های مجازی نوآورانه، پنل تنظیم گران بخشی، درباره ما، اخبارف مقالات و موارد دیگر اشاره کرد. توضیحات بیشتر در متن مقاله ذکر شده است.

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات تارنمای پنجره واحد محیط های آزمون

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات تارنمای پنجره واحد محیط های آزمون

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران