وام مسکن روستایی

سوالات متداول
1- ✔️ وام مسکن روستایی چیست؟ ✔️ این وام جهت رونق ساخت و ساز در مناطق روستایی و کمک به این شهروندان برای ساخت و بازسازی خانه خود در نظر گرفته شده و به ساکنین روستاهایی با زیر ۲۵۰ هزار جمعیت داده می شود. اطلاعات بیشتر در این مطلب ارائه شده است. 
2- ✔️ شرایط دریافت وام مسکن روستایی چیست؟ ✔️ مهم ترین شرط دریافت وام مسکن روستایی این است که فرد در یک منطقه با کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت ساکن و بومی باشد. در این مطلب می توان با سایر شرایط  ضامن و شرایط دریافت این تسهیلات طبق بخشنامه ثبت نام آشنا شد.
3- ✔️ نرخ بهره وام مسکن روستایی چقدر است؟ ✔️ نرخ بهره وام مسکن روستایی ۵ درصد بوده و افراد تا سقف ۲۰ سال فرصت دارند که این وام را بازپرداخت کنند. برای آشنایی بیشتر با نحوه پرداخت اقساط وام مسکن روستایی به این مطلب مراجعه شود.

برای مشاوره وام مسکن روستایی

برای مشاوره وام مسکن روستایی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران