آرشیو پست و استوری اینستا

سوالات متداول
1- ✔️ آرشیو اینستاگرام کجاست؟ ✔️ آرشیو پست و استوری اینستا در پروفایل کاربران قرار داشته و به نوعی بایگانی پست، استوری و لایوها می باشد که جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ بازگردانی پست و استوری اینستا از آرشیو چگونه است؟ ✔️ نحوه بازگردانی آرشیو پست و استوری اینستا به این صورت بوده که اشخاص پس از مراجعه به بخش Archives باید روی show on profile کلیک کنند. جزئیات کامل در مقاله آمده است.
3- ✔️ آیا آرشیو اینستاگرام به طور کامل حذف می شود؟ ✔️ آرشیو پست و استوری اینستا به صورت خودکار حذف نشده اما امکان حذف آن ها توسط ادمین پیج وجود دارد. راهنمای تصویری در مقاله آورده شده است.

برای مشاوره نحوه آرشیو پست و استوری اینستا

برای مشاوره نحوه آرشیو پست و استوری اینستا

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران