سایت شهرداری قم qom.ir

سوالات متداول
1- ✔️ خدمات الکترونیکی سایت شهرداری قم qom.ir چیست؟ ✔️ پس از ورود به سامانه شهرداری می توان از خدمات آنلاین مربوط به ساختمان، حمل و نقل یا شهروندی استفاده کرده که جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ میز خدمت قمیار سایت شهرداری قم چه امکاناتی دارد؟ ✔️ از طریق میز خدمت قمیار می توان درخواست مجوز ایستگاه صلواتی یا مجوز طرح ترافیک را به ثبت رساند که لیست خدمات در مقاله آمده است.
3- ✔️ قمکارت سایت شهرداری قم چیست؟ ✔️ قمکارت را می توان از طریق باجه های ارائه دهنده خدمات در سطح شهر دریافت کرده و با آن از اتوبوس یا خدمات تفریحی بوستان علوی استفاده نمود که مسیر اتوبوس ها در سایت شهرداری قابل مشاهده می باشد. جزئیات کامل در مقاله آمده است.

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات سایت شهرداری قم

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات سایت شهرداری قم

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

بدون نام 1403/02/11
درخواست مجوز ایستگاه صلواتی از کدوم بخش انجام میشه؟
پاسخ مشاور: سلام از طریق میز خدمت قمیار می توان درخواست مجوز ایستگاه صلواتی یا مجوز طرح ترافیک را به ثبت رساند.
زینت 1403/02/02
مسافران هم میتونن قمکارت دریافت کنن؟ یافقط مخصوص ساکنانه؟
پاسخ مشاور: خیر مسافران هم امکان دریافت قمکارت رو از طریق باجه های سطح شهر دارن.