سامانه اتاق اصناف ایران otaghasnafeiran.ir

سوالات متداول
1- ✔️ بخش اتاق های سامانه اتاق اصناف ایران شامل چه اطلاعاتی می باشد؟ ✔️ پس از ورود به سایت در این قسمت می توان لیست اعضای هیئت رئیسه، بخشنامه ها و اطلاعیه ها را بررسی کرد که جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ کمیسیون های سامانه اتاق اصناف ایران کدام اند؟ ✔️ کمیسیون های سامانه اتاق اصناف ایران به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم شده که راهنمای تصویری مراجعه به این بخش از سامانه اتاق اصناف ایران otaghasnafeiran.ir در مقاله آمده است.
3- ✔️ جشنواره نوروزی سامانه اتاق اصناف ایران به چه صورت برگزار می شود؟ ✔️ بازاریان می توانند در جشنواره نوروزی شرکت کرده و شیوه نامه یا پوستر را به صورت الکترونیکی دریافت کنند که راهنمای آن و لینک دانلود در مقاله آمده است.

برای مشاوره درباره نحوه استفاده از سامانه اتاق اصناف ایران

برای مشاوره درباره نحوه استفاده از سامانه اتاق اصناف ایران

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

بدون نام 1403/02/11
ادرس سامانه اتاق اصناف ایران چیست
پاسخ مشاور: سلام سامانه اتاق اصناف ایران به نشانی otaghasnafeiran.ir می باشد.
اتابک 1403/02/02
سایت تو شبکه های اجتماعی هم فعال هست؟
پاسخ مشاور: سلام، آدرس شبکه های اجتماعی اتاق اصناف ایران در بخش انتهایی سایت درج شده و قابل دسترسی است.