شناسنامه ایرانی برای اتباع افغانی

سوالات متداول
1- ✔️ آیا امکان دریافت شناسنامه ایرانی برای اتباع افغانی وجود دارد؟   ✔️ اشخاص در صورت تحصیل تابعیت ایرانی موفق به اخذ شناسنامه ایرانی شده که شرایط لازم در مقاله آمده است.
2- ✔️ نشانی سایت ثبت نام شناسنامه ایرانی برای اتباع افغانی چیست؟ ✔️ سامانه الکترونیکی خاصی برای نام نویسی راه اندازی نشده و درخواست از طریق حضور در اداره ثبت احوال به ثبت می رسد. جزئیات کامل در مقاله آمده است.
3- ✔️ شرایط صدور شناسنامه برای اتباع متولد ایران شامل چه مواردی است؟ ✔️ فرزندان اتباع خارجی که در ایران متولد شده اند، می بایست پس از رسیدن به سن 18 سالگی درخواست تابعیت را با اداره مهاجرت مطرح کرده تا موفق به اخذ شناسنامه و مدرک شناسایی ایرانی شوند. راهنمای کامل در مقاله آمده است.

برای مشاوره نحوه ثبت نام شناسنامه ایرانی برای اتباع افغانی

برای مشاوره نحوه ثبت نام شناسنامه ایرانی برای اتباع افغانی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

محمدنصیر 1403/04/02
چه مدارکی باید ارائه بدیم برای گرفتن شناسنامه ایرانی؟ اتباع افغان هستم.
پاسخ مشاور: گواهی تولد اتباع، عکس 4*3 و گذرنامه و ... که لیست کامل اون در جدولی در مقاله وجود داره.
زکیه 1403/04/02
برای فرزندان اتباع خارجی میشه شناسنامه ایران گرفت؟
پاسخ مشاور: بله امکانپذیره ولی مشروط به شرایطی که در مقاله هم ذکر شده.