سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد چیست ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله توضیح داده شد، سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد، سامانه ای است که با هدف بررسی وضعیت سلامت تمامی افرادی که در دانشگاه های آزاد مشغول به تحصیل و تدریس هستند، روی کار آمده است.
2- ✔️ برای ثبت نام در سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد چه اطلاعاتی لازم است ؟ ✔️ یکی از اطلاعات لازم برای ثبت نام در سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد وارد کردن کد ملی می باشد که سایر اطلاعات لازم در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ آدرس سایت پایش سلامت دانشگاه آزاد چیست ؟ ✔️ آدرس سایت پایش سلامت stu.iau.ir/sima می باشد که لینک ورود به سایت در این مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ثبت نام در سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد

برای مشاوره ثبت نام در سامانه پایش سلامت دانشگاه آزاد

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران