سامانه میهمانی وزارت بهداشت guest.behdasht.gov.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه میهمانی وزارت بهداشت چیست؟ ✔️ سامانه میهمانی وزارت بهداشت این امکان را فراهم کرده است که دانشجویان بتوانند به صورت غیر حضوری درخواست میهمان شدن در یک دانشگاه دیگر را ثبت و پیگیری کنند که جزئیات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ نحوه ثبت درخواست مهمانی در سامانه مهمانی علوم پزشکی چگونه است؟ ✔️ برای ثبت درخواست مهمانی خود، باید به سایت guest.behdasht.gov.ir مراجعه و مراحل ثبت درخواست مطابق راهنمای ارائه شده در مقاله انجام شود.
3- ✔️ نحوه پیگیری درخواست میهمانی ارسال شده به دانشگاه های وزارت بهداشت چگونه است؟ ✔️ همان طور که در متن مقاله نیز به طور کامل گفته شد، برای پیگیری درخواست میهمانی ارسال شده به دانشگاه های وزارت بهداشت باید به سامانه میهمانی وزارت بهداشت به نشانی guest.behdasht.gov.ir مراجعه و مراحل اطلاع از نتیجه درخواست طی شود که در مقاله توضیح داده شده است.

برای مشاوره نحوه میهمانی دانشجویان وزارت بهداشت

برای مشاوره نحوه میهمانی دانشجویان وزارت بهداشت

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

زهرا 1401/04/19
برای من میگه شماره دانشجویی غلطه،در حالی ک درسته،باید چیکار کرد؟ نمیتونم درخواستمو پیگیری کنم! ارسال پاسخ