سامانه میهمانی وزارت بهداشت guest.behdasht.gov.ir

سوالات متداول
1- سامانه میهمانی وزارت بهداشت چیست؟ سامانه میهمانی وزارت بهداشت این امکان را فراهم کرده است که دانشجویان بتوانند به صورت غیر حضوری درخواست میهمان شدن در یک دانشگاه دیگر را ثبت و پیگیری کنند که جزئیات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
2- چگونه درخواست مهمانی خود را در سامانه مهمانی علوم پزشکی ثبت کنیم؟ برای ثبت درخواست مهمانی خود، باید به سایت guest.behdasht.gov.ir مراجعه کنید و مراحل ثبت درخواست را مطابق راهنمای ارائه شده در مقاله انجام دهید.
3- چگونه درخواست میهمانی ارسال شده به دانشگاه های وزارت بهداشت را پیگیری کنیم؟ همان طور که در متن مقاله نیز به طور کامل گفته شد، برای پیگیری درخواست میهمانی، باید به سامانه میهمانی وزارت بهداشت به نشانی guest.behdasht.gov.ir مراجعه و مراحل اطلاع از نتیجه درخواست را طی کنید.

برای مشاوره سامانه میهمانی دانشجویان وزارت بهداشت

برای مشاوره سامانه میهمانی دانشجویان وزارت بهداشت

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

زهرا 1401/04/19
برای من میگه شماره دانشجویی غلطه،در حالی ک درسته،باید چیکار کرد؟ نمیتونم درخواستمو پیگیری کنم! ارسال پاسخ