سامانه اظهارنامه قضایی

سوالات متداول
1- سامانه اظهارنامه الکترونیکی قضایی چیست؟ سامانه اظهارنامه الکترونیکی قضایی، از سوی قوه قضاییه، برای ثبت و پیگیری اظهارنامه های افراد راه اندازی شده است که در این مقاله، اصلاعات بیشتری از این سایت اراذع شده است
2- چگونه اظهارنامه خود را در سامانه اظهارنامه الکترونیکی قضایی ثبت کنیم؟ برای ثبت اظهارنامه در remission.adliran.ir، روی گزینه تقدیم اظهارنامه در صفحه اصلی سایت کلیک کنید و ادامه مراحل را مطابق راهنمای موجود در این مقاله انجام دهید.
3- آیا می توان از طریق سامانه اظهارنامه الکترونیکی قضایی، پیگیری اظهارنامه را هم انجام داد؟ بله. همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح دادیم، امکان پیگیری اظهارنامه ها در سایت خدمات الکترونیکی قضایی remission.adliran.ir وجود دارد.

برای مشاوره سامانه اظهارنامه الکترونیکی قضایی

برای مشاوره سامانه اظهارنامه الکترونیکی قضایی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران