اینترنت بانک توسعه صادرات esafir.edbi.ir

سوالات متداول
1- ✔️ مراحل عضویت در سامانه اینترنت بانک توسعه صادرات esafir.edbi.ir چیست؟ ✔️ برای عضویت در سامانه اینترنت بانک توسعه صادرات، به آدرس edbi.ir مراجعه کرده و از منوی خدمات الکترونیک اینترنت بانک حقیقی یا حقوقی را انتخاب کنید و بر روی "عضویت" کلیک کنید، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ در صورت مفقود یا معیوب شدن رمزیاب چه کار کنیم؟ ✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، در صورت مفقود یا معیوب شدن رمزیاب سخت افزاری از طریق اینترنت بانک توسعه صادرات بر روی گزینه رمزیاب جدید کلیک کنید. ادامه مراحل در متن مقاله توضیح داده شده است.
3- ✔️ آیا نحوه ورود به اینترنت بانک اشخاص حقیقی و حقوقی بانک توسعه صادرات یکسان است؟ ✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، ورود به اینترنت بانک اشخاص حقوقی و مشترک از طریق نشانی bibsafir.edbi.ir و مشتریان حقیقی با نشانی esafir.edbi.ir انجام می شود.

برای مشاوره ورود به سامانه اینترنت بانک توسعه صادرات

برای مشاوره ورود به سامانه اینترنت بانک توسعه صادرات

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران