سامانه شکایات سازمان بازرسی کل کشور shekayat.bazresi.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه رسیدگی به شکایات بازرسی کل کشور shekayat.bazresi.ir چیست؟   ✔️ افرادی که از سامان ها و نهاد های اداری و دولتی شکایت داشته و می خواهند شکایت خود را ثبت کنند می توانند به این سامانه مراجعه نمایند. توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ چگونه می توان در سامانه رسیدگی به شکایات بازرسی کل کشور shekayat.bazresi.ir شکایت ثبت کرد؟ ✔️ با توجه به متن مقاله، برای ثبت شکایت در این سامانه کافی است به آدرس آن با نشانی shekayat.bazresi.ir و بخش " ثبت شکایت " در صفحه اصلی مراجعه نمایید.
3- ✔️ بخش گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ ✔️ از این بخش در سال 99 برای جلوگیری از وقوع تخلف، افزایش نظارت عمومی بر دستگاه های دولتی و غیره با نشانی gozaresh.bazresi.ir رونمایی شد. توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ورود به سامانه رسیدگی به شکایات

برای مشاوره ورود به سامانه رسیدگی به شکایات

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

علی حسن پور 1401/04/08
باسلام این مطالب برایم بسیار اهمیت داشت وخیلی مفید بود ارسال پاسخ
ملکی 1401/02/08
به خاطر تصرف غیر قانونی اراضی شکایت دارم. تو این سایت ثبت کنم؟ ارسال پاسخ