سامانه نرم افزار انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

سوالات متداول
1- نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد چیست؟ همان طور که در مقاله توضیح داده شد، نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد با کمک اطلاعات داوطلبان سال های گذشته، نزدیک ترین رشته قبولی را به داوطلبان معرفی می کند.
2- نرم افزار انتخاب رشته بر چه اساسی رشته به کاربران معرفی می کند؟ نرم افزارهای انتخاب رشته بر اساس اطلاعاتی که از داوطلبان سال های گذشته مانند درصدها و رشته های قبولی، جمع آوری کرده است، به کاربران رشته پیشنهاد می دهد که در مقاله توضیح داده شده است.
3- نرم افزار انتخاب رشته مناسب چه ویژگی هایی دارد؟ به روز بودن، داشتن بانک اطلاعات قوی و نداشتن خطاهای نرم افزاری از ویژگی های نرم افزار انتخاب رشته ارشد مناسب می باشد که در مقاله بیشتر توضیح داده شده است.

برای مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد 

برای مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد 

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

آرمان 1401/03/10
به روزه هیوا ارسال پاسخ
بدون نام 1401/03/10
من استفاده کردم خوب بود ارسال پاسخ