تغییر سن در اینستاگرام

سوالات متداول
1- کاربران به چه صورت باید تاریخ تولد خود را در اینستاگرام تصحیح کنند؟ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد کاربران می توانند با ورود به بخش Personal Information Setting و انتخاب گزینه birthday تاریخ تولد خود را تصیحیح کنند.
2- به چه علت کاربران باید تاریخ تولد خود را در اینستاگرام ثبت کنند؟ در چند وقت اخیر اینستاگرام قانونی را ثبت کرده  است که کاربران زیر سیزده سال نمی توانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند به همین علت کاربران باید تاریخ تولد خود را در اینستاگرام ثبت کنند که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
3- در صورت مسدود شدن حساب کاربری به علت محدودیت سنی، کاربران باید چه کنند؟ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد کاربران باید از قسمت help مشکل خود را به اینستاگرام گزارش کنند و منتظر پاسخ شوند. 

برای مشاوره تغییر سن در اینستاگرام

برای مشاوره تغییر سن در اینستاگرام

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران