سامانه سامع قوه قضاییه same.eadl.ir

سوالات متداول
1- سامانه سامع چیست؟ همان طور که در مقاله توضیح داده شد، سامانه سامع قوه قضاییه با آدرس same.eadl.ir این امکان را به افراد می دهد تا بتوانند شکایات خود را از عملکرد قوه قضاییه و نحوه دادرسی ثبت نمایند.
2- نحوه ثبت درخواست در سامانه سامع چگونه است؟ بعد از ورود کاربران به صفحه کاربری خود در سایت سامع، امکان ثبت درخواست خود را خواهند داشت که راهنمای آن در مقاله ارائه شده است.
3- آیا می توان درخواست های ثبت شده در سایت سامع را پیگیری کرد؟ بله. تمام کسانی که در سایت سامع ثبت درخواست می نمایند، می توانند از طریق همین سایت، درخواست های ثبت شده خود را پیگیری نمایند که راهنمای آن در متن مقاله قرار گرفته است.

برای مشاوره ورود به سامانه سامع قوه قضاییه

برای مشاوره ورود به سامانه سامع قوه قضاییه

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

مجید محبی 1401/07/18
با سلامآیا هویت گزارشان مردمی سامانه سامع محرمانه است ارسال پاسخ