سایت طرح شهاب

سوالات متداول
1- سایت طرح شهاب چیست؟ سایت طرح شهاب همان سایت همگام است و معلمان و مدیران باید به این سامانه مراجعه نمایند که اطلاعات بیشتر در مقاله ارائه شده است.
2- نحوه ورود به سایت طرح شهاب چگونه است؟ با توجه به اینکه سایت طرح شهاب همان سامانه همگام است، در نتیجه برای ورود به این سایت نیاز به کد ملی و رمز همگام می باشد که راهنمای آن در مقاله ارائه شده است.
3- نحوه ثبت نمرات طرح شهاب توسط معلم چگونه است؟ ثبت نمرات طرح شهاب توسط معلم گام های زیادی دارد که با درج اطلاعات مدرسه، آموزگار و دانش آموز در فرم شهاب شروع می شود که در متن مقاله به طور کامل ارائه شده است.

برای مشاوره ورود به سایت طرح شهاب

برای مشاوره ورود به سایت طرح شهاب

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران