کارت شناسایی موقت

سوالات متداول
1- کارت شناسایی موقت چیست؟ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، کارت شناسایی موقت مدرکی است که برای افراد فاقد شناسنامه تا زمان تایید مدارک ایشان و صدور شناسنامه صادر می شود. 
2- مدارک لازم جهت صدور کارت شناسایی موقت چیست؟ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، این مدارک شامل یک برگه شهادت نامه شامل مشخصات فرد و والدین ایشان و عکس جهت صدور سجلی و شناسنامه است.
3- مدت زمان صدور کارت شناسایی موقت چقدر است؟ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، پس از ثبت مشخصات فرد در بانک اطلاعاتی در مدت زمان دو ماه کارت شناسایی موقت برای ایشان صادر می شود. 

برای مشاوره کارت شناسایی موقت

برای مشاوره کارت شناسایی موقت

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران