سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی moshavere.mcls.gov.ir

سوالات متداول
1- ✔️ نشانی سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی چیست؟ ✔️ سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی زیر مجموعه درگاه ملی مجوزها بوده و به نشانی moshavere.mcls.gov.ir در دسترس می باشد که جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ شرایط صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی چیست؟ ✔️ برای دریافت مجوز از سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی افراد باید مدرک تحصیلی یا سابقه کار عالی داشته و حداقل 3 عضو کادر فنی دارا باشند که جزئیات کامل در مقاله آمده است.
3- ✔️ دریافت مجوز از سایت مشاوره و خدمات کارآفرینی چگونه است؟ ✔️ برای دریافت مجوز از سایت مشاوره و خدمات کارآفرینی افراد باید فرم ثبت درخواست آنلاین را در سایت مربوطه پر کنند که راهنمای تصویری در مقاله آمده است.

برای مشاوره نحوه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

برای مشاوره نحوه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

بدون نام 1402/05/22
سلام اول باید فرم ثبت درخواست رو تو سایت پر کنم؟
پاسخ مشاور: سلام بله.
مجتبی 1402/05/04
شرایط صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی رو بگید
پاسخ مشاور: سلام برای دریافت مجوز از سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی افراد باید مدرک تحصیلی یا سابقه کار عالی داشته و حداقل 3 عضو کادر فنی دارا باشند.
بدون نام 1402/05/04
نشانی سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی چیست؟
پاسخ مشاور: سلام سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی زیر مجموعه درگاه ملی مجوزها بوده و به نشانی moshavere.mcls.gov.ir در دسترس می باشد