وام بازنشستگان شرکت نفت

سوالات متداول
1- ✔️ صندوق وام بازنشستگان شرکت نفت چیست؟ ✔️ صندوق وام بازنشستگان شرکت نفت به نشانی sama.oipf.ir بوده و برای ارائه کمک های مالی تحت عناوین مختلف به بازنشستگان این شرکت تاسیس شده است. توضیحات بیشتر به همراه انواع وام در این مطلب ارائه شده است.
2- ✔️ شرایط دریافت وام بازنشستگان شرکت نفت چیست؟ ✔️ شرایط دریافت وام بازنشستگان شرکت نفت، به نوع وام درخواستی بستگی داشته و متفاوت است. در این مطلب شرایط دریافت انواع وام این صندوق به صورت کامل توضیح داده شده است.
3- ✔️ مبلغ وام بازنشستگان شرکت نفت چقدر است؟ ✔️ مبلغ دریافتی از صندوق بازنشستگان شرکت نفت با توجه به نوع وام می تواند تا ۱۵۰ میلیون تومان ادامه داشته باشد. توضیحات دقیق تر درباره این مبالغ در این مطلب ارائه شده است.

برای مشاوره دریافت وام بازنشستگان شرکت نفت

برای مشاوره دریافت وام بازنشستگان شرکت نفت

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

رئیسی 1402/06/19
شرایط دریافت وام بازنشستگان شرکت نفت چیست؟
پاسخ مشاور: سلام شرایط دریافت وام بازنشستگان شرکت نفت، به نوع وام درخواستی بستگی داشته و متفاوت است. در این مطلب شرایط دریافت انواع وام توضیح داده شده است.
جواد 1402/05/15
سلام آدرس اینترنتی صندوق وام بازنشستگان شرکت نفت چی هست؟
پاسخ مشاور: سلام صندوق وام بازنشستگان شرکت نفت به نشانی sama.oipf.ir می باشد.
بدون نام 1402/05/15
مبلغ وام بازنشستگان شرکت نفت چقدره
پاسخ مشاور: سلام مبلغ دریافتی از صندوق بازنشستگان شرکت نفت با توجه به نوع وام می تواند تا ۱۵۰ میلیون تومان ادامه داشته باشد.