سامانه ملی قانون و مقررات qavanin.ir

سوالات متداول
1- ✔️ هدف از راه اندازی سامانه ملی قانون و مقررات چیست؟   ✔️ در حال حاضر سامانه ملی قانون و مقررات برای دسترسی عموم مردم به قوانین و مقررات کشور طراحی و راه اندازی شده است. به توضیحات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
2- ✔️ از چه طریقی می توان به سامانه ملی قانون و مقررات دسترسی پیدا کرد؟   ✔️ متقاضیان می توانند از طریق لینک ورود به qavanin.ir به سامانه ملی قانون و مقررات مراجعه نمایند که راهنمای مراحل ورود در متن مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ نحوه جستجو در سامانه ملی قانون و مقررات به چه صورتی انجام می شود؟   ✔️ مراجعین به منظور جستجوی قوانین و تبصره های مورد نظرخود در سامانه ملی قانون و مقررات بایستی از فیلترهای جستجو سایت استفاده نمایند که راهنمای تصویری نحوه جستجو در متن مقاله قابل مشاهده است.

برای مشاوره ورود به سامانه ملی قانون و مقررات

برای مشاوره ورود به سامانه ملی قانون و مقررات

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

کریمی 1402/06/12
سلام سامانه ملی قانون و مقررات چیست؟
پاسخ مشاور: سلام در حال حاضر سامانه ملی قانون و مقررات برای دسترسی عموم مردم به قوانین و مقررات کشور طراحی و راه اندازی شده است.
بدون نام 1402/06/12
از چه طریقی می توان به سامانه ملی قانون و مقررات دسترسی پیدا کرد؟
پاسخ مشاور: سلام متقاضیان می توانند از طریق لینک ورود به qavanin.ir به سامانه ملی قانون و مقررات مراجعه نمایند.