سامانه صندوق ضمانت صادرات egfi.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه صندوق ضمانت صادرات چیست؟ ✔️ سامانه صندوق ضمانت صادرات به نشانی egfi.ir؜ در راستای ارائه خدمات الکترونیک به صادرکنندگان راه اندازی شده که جزئیات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ نحوه ورود به سایت صندوق ضمانت صادرات چگونه می باشد؟ ✔️ نحوه ورود به سایت صندوق ضمانت صادرات بدین صورت بوده که فرد پس از ورود به صحفه اصلی این سایت به بخش خدمات الکترونیک رفته و مطابق موارد گفته شده در متن مقاله فرآیند ورود را از طریق درگاه دولت من طی می کند.
3- ✔️ امکانات سایت صندوق ضمانت صادرات کدام است؟ ✔️ از امکانات سایت صندوق ضمانت صادرات می توان به بخش های خدمات، خدمات الکترونیک، گزارشات، اخبار و موارد دیگر اشاره کرد. توضیحات بیشتر در متن مقاله ذکر شده است.

برای مشاوره ورود به سامانه صندوق ضمانت صادرات

برای مشاوره ورود به سامانه صندوق ضمانت صادرات

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

حسین 1402/09/15
امکانات سایت صندوق ضمانت صادرات چه چیزاهاییه
پاسخ مشاور: سلام از امکانات سایت صندوق ضمانت صادرات می توان به بخش های خدمات، خدمات الکترونیک، گزارشات، اخبار و موارد دیگر اشاره کرد.
بدون نام 1402/09/15
سامانه صندوق ضمانت صادرات چیست؟
پاسخ مشاور: سلام سامانه صندوق ضمانت صادرات به نشانی egfi.ir؜ در راستای ارائه خدمات الکترونیک به صادرکنندگان راه اندازی شده است.