سایت شرکت راه آهن rai.ir

سوالات متداول
1- ✔️ آدرس سایت شرکت راه آهن چیست؟ ✔️ جهت دسترسی به خدمات سایت شرکت راه آهن و ورود به سامانه، کاربر باید به آدرس اینترنتی rai.ir مراجعه نماید. جهت مشاهده جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
2- ✔️ سایت شرکت راه آهن چه امکاناتی دارد؟ ✔️  خرید بلیط قطار به صورت اینترنتی، اطلاع از برنامه زمانی حرکت قطارها، ثبت شکایات و مراکز فروش بلیط قطار از جمله امکانات سایت شرکت راه آهن می باشد. جهت مشاهده جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
3- ✔️ آیا امکان ابطال و استرداد بلیت قطار در صورت انصراف از انجام سفر وجود دارد؟ ✔️ امکان استرداد بلیت در شرایط مختلف متفاوت می باشد. برای نمونه درصورت حرکت قطار امکان استرداد بهای بلیت وجود ندارد و سه ساعت قبل از حرکت قطار نیز 50 درصد هزینه بلیت به کاربر پرداخت می شود. جهت مشاهده جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات سایت شرکت راه آهن

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات سایت شرکت راه آهن

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران