درخواست تحویل حضوری ایران خودرو

سوالات متداول
1- ✔️ درخواست تحویل حضوری ایران خودرو چیست؟   ✔️ درخواست تحویل حضوری ایران خودرو فرآیند ثبت درخواست دریافت ماشین از شرکت ایران خودرو بوده که به صورت اینترنتی انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ سایت ثبت درخواست دریافت حضوری ایران خودرو به چه آدرسی است؟ ✔️ سایت ثبت درخواست دریافت حضوری ایران خودرو سامانه میز مشتری ایران خودرو به نشانی customer.ikco.ir بوده که به صورت شبانه روزی مطابق موارد گفته شده در متن مقاله در اختیار افراد قرار دارد.
3- ✔️ هزینه استرداد تحویل حضوری ایران خودرو چیست؟ ✔️ هزینه استرداد تحویل حضوری ایران خودرو بازگشت وجه پرداختی در هنگام ثبت نام خودرو توسط مشتریان بوده که در ازای حمل دریافت می شود. توضیحات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام و هزینه استرداد در متن مقاله ذکر شده است.

برای مشاوره نحوه درخواست تحویل حضوری ایران خودرو

برای مشاوره نحوه درخواست تحویل حضوری ایران خودرو

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران