اعتراض به عوارض شهرداری

سوالات متداول
1- ✔️ نحوه اعتراض به عوارض شهرداری چگونه می باشد؟ ✔️ افراد باید به صورت حضوری به دبیرخانه کمیسون 77 مراجعه کرده و نامه اعتراض را همراه با مدارک ضمیمه شده ارائه دهند. جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ مبنای محاسبه عوارض شهرداری چیست؟ ✔️ عوارض شهرداری بر اساس فرمول ها و عوامل خاصی برآورد شده که لیست انواع عوارض و عوامل تاثیرگذار در مقاله آمده است.
3- ✔️ آیا امکان اعتراض به رای کمیسیون 77 در خصوص عوارض شهرداری  وجود دارد؟ ✔️ اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه اعتراض به کمیسیون 77 را داشته و شکایت با دیوان عدالت اداری مطرح می شود. راهنمای کامل در مقاله آمده است.

برای مشاوره نحوه اعتراض به عوارض شهرداری

برای مشاوره نحوه اعتراض به عوارض شهرداری

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

تارا 1403/04/20
مبنای محاسبه عوارض نوسازی چیه؟
پاسخ مشاور: مبنای محاسبه عوارض نوسازی و چند نوع عوارض دیگه در متن مقاله موجوده.
سبحانی 1403/04/19
متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 چیه؟
پاسخ مشاور: نمونه متن در مقاله قرار داده شده.