سامانه صیاد بانک مسکن

سوالات متداول
1- سامانه صیاد بانک مسکن چیست؟ همان طور که در این مقاله گفته شد، سامانه صیاد بانک مسکن bank-maskan.ir/check، پلتفرمی است که در راستای عملی نمودن سیاست های بانک مرکزی در جهت بازگردانی اعتبار به چک ها و پیشگیری از سوء استفاده هایی که می تواند در اثر تبانی برخی شعب در زمینه صدور دسته چک به وجود آید، طراحی و راه اندازی شده است.
2- چگونه در سامانه صیاد بانک مسکن چک ثبت کنیم؟ برای ثبت چک در سامانه صیاد بانک مسکن، ابتدا به سامانه شاپرک وارد شوید و به بخش برنامک های مجاز بروید و ادامه مراحل را مطابق راهنمای ارائه شده در این مقاله انجام دهید.
3- چگونه در سامانه صیاد بانک مسکن تایید چک انجام دهیم؟ برای تایید چک در سامانه بانک مسکن، ابتدا وارد یکی از برنامه های مجاز سامانه شاپرک، مانند آپ شوید و به بخش چک صیادی بروید و برای اینکه در طی مراحل به مشکلی برنخورید، ادامه فرایند را مطابق راهنمای مقاله پیش بروید.

برای مشاوره سامانه صیاد بانک مسکن

برای مشاوره سامانه صیاد بانک مسکن

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران