سامانه دیمزار deymzar.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه دیمزار را معرفی کنید؟   ✔️ با توجه به متن مقاله، سامانه دیمزار سامانه ارائه دهنده خدمات و تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی است که بر اساس طرح جهش تولید دیمزار و تمرکز بر افزایش تولید محصولات زراعی و کشاورزی ایجاد شده است. 
2- ✔️ ویژگی های بیمه محصولات کشاورزی در طرح جهش تولید دیمزار را نام ببرید؟   ✔️  این خدمت در راستای ایجاد انگیزه برای کشاورزان برای بیمه کردن محصولات کشاورزی دیمی نظیر گندم، جو و ... است. توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ پیش ثبت نام در سامانه دیمزار به چه صورت است؟   ✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، در این سامانه کشاورزان متقاضی با مراجعه به سامانه دیمزار به آدرس الکترونیکی deymzar.ir مراحل پیش ثبت نام انجام می دهند.

برای مشاوره ورود به سامانه دیمزار

برای مشاوره ورود به سامانه دیمزار

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

بدون نام 1401/07/11
لطفا دستور العمل نحوه استفاده از موقعیت مکانی ارسال پاسخ
میرزایی 1401/02/07
چرا قسمت یارانه خرید کود و بذر سایتش یه چیز دیگه نشون می ده ارسال پاسخ
میرزایی 1401/02/07
سامانه دیمزار یک سامانه ارائه دهنده خدمات و تسهیلات ویژه به کشاورزان است ارسال پاسخ