سایت صندوق نوآوری و شکوفایی inif.ir

سوالات متداول
1- ✔️ صندوق نوآوری و شکوفایی چیست؟ ✔️ صندوق نوآوری و شکوفایی در واقع یک نهاد تامین مالی در مجموعه نوآوری و فناوری کشور است. این صندوق در حوزه های اعطا تسهیلات مالی به شرکت های دانش بنیان فعالیت می کند، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ تسهیلات صندوق نوآوری وشکوفایی شامل چه مواردی می شود؟ ✔️ با توجه به متن مقاله تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی شامل تسهیلات صندوق های پژوهش و نوآوری، تسهیلات مالی و اعتباری، خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی می شود، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ خدمات ارائه شده در سامانه صندوق نوآوری و شکوفایی چگونه است؟ ✔️ مطابق متن مقاله، ارائه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان صورت می گیرد. شرکت هایی که تمایل دارند، می توانند از طریق سامانه غزال اقدام کرده و درخواست خود را به ثبت برسانند.

برای مشاوره و ورود به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی 

برای مشاوره و ورود به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی 

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

عباسی 1401/03/25
سلام. چه زمانی می تونم طرحم رو به عاملین هم‌سرمایه گذاری ارائه کنم؟
پاسخ مشاور: سلام. بعد تایید درخواست از جانب صندوق و مشخص شدن سقف مشارکت عامل می توانید طرح خود را ارائه دهید.
کاربر 1401/03/25
صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان راه اندازی شده است ارسال پاسخ