سامانه ثبت نام پرستاران تعدیل شده و طرحی job.digipair.ir

سوالات متداول
1- سامانه ثبت نام پرستاران تعدیل شده و طرحی چیست؟ همان طور که در مقاله توضیح داده شد، سامانه ثبت نام پرستاران تعدیل شده و طرحی job.digipair.ir به منظور ثبت نام آن دسته از پرستاران و مدافعان سلامتی که تعدیل شده اند، در شرف تعدیل می باشند و یا نیروی طرح هستند طراحی شده است.
2- چه کسانی باید در سامانه ثبت نام پرستاران تعدیل شده و طرحی نام نویسی نمایند؟ نیروهای طرحی بدون سهیمه و نیروهای تمدیدی تعدیل شده باید در سامانه ثبت نام پرستاران تعدیل شده و طرحی ثبت نام کنند که توضیحات بیشتر در مقاله موجود است.
3- نحوه نام نویسی در سامانه ثبت نام پرستاران تعدیل شده و طرحی چگونه است؟ مشمولان نام نویسی در سامانه ثبت نام پرستاران تعدیل شده و طرحی باید وارد بخش ثبت نام در سایت شوند و فرم مربوطه را تکمیل کنند که راهنمای ثبت نام در مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ورود به سامانه ثبت نام پرستاران تعدیل شده و طرحی

برای مشاوره ورود به سامانه ثبت نام پرستاران تعدیل شده و طرحی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

احمدی 1401/05/26
سلام با موبایل نمیشه ثبت نام کرد ارسال پاسخ
بدون نام 1401/05/22
پرستاران و مدافعان سلامتی که تعدیل شده اند، در شرف تعدیل می باشند و یا نیروی طرح هستند، باید در سایت ثبت نام پرستاران تعدیل شده و طرحی نام نویسی نمایند. ارسال پاسخ
سجاد 1401/05/10
سلام. من ثبت نام کرده بودم. لازمه دوباره ثبت نام کنم؟
پاسخ مشاور: سلام. خیر.