سامانه چایکاران automation.irantea.org

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه چایکاران چیست؟ ✔️ سامانه چایکاران به نشانی automation.irantea.org یک سایت اینترنتی بوده که در راستای ارائه خدمات الکترونیک به افراد فعال در حوزه چای راه اندازی شده، جزئیات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ نحوه ورود به سایت چایکاران چگونه می باشد؟ ✔️ نحوه ورود به سایت چایکاران بدین صورت بوده که چایکار، ادارات و کارخانجات پس از درج اطلاعات خواسته شده به مانند اطلاعات چایکار از قبیل شماره ملی چایکار، شماره چایکار و مرز عبور مطابق موارد گفته شده در متن مقاله به انجام این کار می پردازند.
3- ✔️ شیوه بازیابی رمز عبور در سایت سازمان چای ایران چگونه است؟ ✔️ شیوه بازیابی رمز عبور در سایت سازمان چای ایران بدین صورت بوده که فرد پس از مراجعه به بخش فراموشی رمز عبور نیاز به این داشته تا شماره ملی چایکار و شمارهخ چایکار را وارد کند. توضیحات بیشتر در متن مقاله ذکر شده است.

برای مشاوره ورود به سامانه چایکاران

برای مشاوره ورود به سامانه چایکاران

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران