ثبت نام زمین رایگان برای فرزند چهارم

سوالات متداول
1- ✔️ شرایط دریافت زمین رایگان فرزند چهارم شامل چه مواردی است؟ ✔️ برای ثبت نام زمین رایگان فرزند چهارم افراد باید 4 فرزند و بیشتر داشته که تمامی آن ها زیر 20 سال به حساب آمده و همچنین تاریخ تولد فرزندان سوم به بعد خانواده پس از 24 آبان 1400 باشد. جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ نشانی سامانه ثبت نام زمین برای فرزند چهارم چیست؟ ✔️ سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir امکان ثبت درخواست آنلاین زمین رایگان فرزند چهارم را فراهم کرده که راهنمای تصویری نام نویسی در مقاله آمده است.
3- ✔️ پیگیری زمین فرزند چهارم به چه صورت است؟ ✔️ برای پیگیری زمین فرزند چهارم افراد باید وارد حساب کاربری در سامانه جامع حمایتی مسکن شده و وضعیت درخواست ها را بررسی نمایند. توضیحات کامل در مقاله آمده است.

برای مشاوره ثبت نام زمین رایگان فرزند چهارم

برای مشاوره ثبت نام زمین رایگان فرزند چهارم

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران